Nieuws

Nieuwe aanbesteding Regiotaxi Gelderland

Nieuwe aanbesteding Regiotaxi Gelderland
De provincie schrijft een nieuwe aanbesteding uit voor de regiotaxivoorziening in de Achterhoek, Rivierenland, Stedendriehoek en de Gelderse Vallei.
ARNHEM - De provincie schrijft een nieuwe aanbesteding uit voor de regiotaxivoorziening in de Achterhoek, Rivierenland, Stedendriehoek en de Gelderse Vallei.
Per 1 juli 2015 wordt het contract met vervoerder Willemsen de Koning beëindigd.
De vervoerscontracten in de 4 regio’s worden met wederzijdse instemming beëindigd. Omdat het aantal ritten substantieel lager is dan verwacht, is het voor Willemsen de Koning niet meer rendabel.

Onenigheid over hoogte compensatie

In de contracten is een regeling opgenomen om de vervoerder te compenseren van het lagere aantal ritten, maar de provincie en Willemsen de Koning zijn het oneens over de hoogte van de compensatie.

Rechtszaak

In afwachting van de uitspraak van de rechter hebben de partijen afspraken gemaakt waardoor de regiotaxi’s kunnen blijven rijden.

Aanbesteding

De provincie gaat nu al op zoek naar een andere vervoerder, omdat het 8 tot 12 maanden duurt om de nieuwe aanbesteding voor te bereiden. Tot 1 juli 2015 blijft het vervoer in handen van Willemsen de Koning.