Nieuws

Gezocht: de oudste melkkoe

Gezocht: de oudste melkkoe
De vakgroep LTO Melkveehouderij is op zoek naar de oudste, melkgevende koe in Nederland.
ARNHEM - De vakgroep LTO Melkveehouderij is op zoek naar de oudste, melkgevende koe in Nederland.
Sinds 6 jaar organiseert boerenorganisatie LTO elke 2 jaar deze competitie. De melkveesector wil de gemiddelde leeftijd van melkkoeien verhogen. Volgens LTO leidt dat er onder meer toe dat er minder jongvee hoeft te worden opgefokt. Dat betekent ook minder mest en minder broeikasgassen en ammoniak. En ook niet onbelangrijk: als melkkoeien langer mee gaan, komt dat ook de portemonnee van de boer ten goede, aldus LTO.
Veehouders die hun oudste melkkoe willen aanmelden, kunnen dat doen via een e-mail aan de secretaris van de LTO-vakgroep.
Twee jaar geleden werd de ruim 20-jarige Anna 49 van de familie Sikkema in het Friese Harkema uitgeroepen tot de oudste melkkoe. In 2010 was dat de bijna 20 jaar oude Wiebrig 26 van de familie Kools in het Brabantse Riel. De eerste titel ging 6 jaar geleden naar Nellie 23 van de familie Koster in Kampen, in Overijsssel. Ze was toen 18.