Nieuws

Waarom maken we massaal foto's van de rouwstoet?

Waarom maken we massaal foto's van de rouwstoet?
Het beeld is al vaak langsgekomen: duizenden mensen die langs de route staan van de rouwstoet met slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne.
ARNHEM - Het beeld is al vaak langsgekomen: duizenden mensen die langs de route staan van de rouwstoet met slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne.
Veel mensen maken met hun mobieltje of camera een foto op het moment dat de stoet passeert.
Niet iedereen is daar blij mee, sommige mensen noemen het respectloos en egoïstisch. Maar waar komt het vandaan? Else Kramer denkt een antwoord te hebben. Ze noemt zichzelf 'fotosoof', een fotograferende filosoof.
'Er zijn verschillende redenen voor die foto's', aldus Kramer op Radio Gelderland. 'Allereerst is er iets heel heftigs gebeurd en mensen willen dat graag markeren: ik was er bij of ik heb er aandacht aan gegeven. Het andere aspect is dat mensen hun emoties willen delen, hun verdriet, afschuw, woede of frustraties.'
'Het is geen egoïsme, maar heel onschuldig en misschien zelfs een soort hulpeloosheid. Mensen kunnen denken: ik kan niks doen maar wel aan anderen laten zien hoe erg het is,' aldus Kramer.
Rouwen zit minder in een keurslijf dan vroeger, zegt de fotosoof. 'Vroeger had je een condoleanceregister, daar moest je dan ook fysiek naar toe. Nu kan dat ook online, maar daar zien we een verschuiving in.´ Mensen willen nu niet alleen maar een tekst achterlaten, maar ook een beeld.'
Kramer signaleert ook een algemene trend rond de vliegramp. 'Het is heel heftig hoe boos mensen worden op andere mensen en hoe ze anderen opleggen hoe er mee moet worden omgegaan. Ik denk dat het juist heel mooi is we allemaal op een andere manier uiting geven aan ons verdriet. '