Nieuws

Vangnet van 200 miljoen euro voor Jeugdzorg

Vangnet van 200 miljoen euro voor Jeugdzorg
Jeugdzorginstellingen kunnen even rustig ademhalen.
ARNHEM - Jeugdzorginstellingen kunnen even rustig ademhalen.
Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) stellen maximaal 200 miljoen euro beschikbaar tot 2018 om jeugdhulpinstellingen te helpen die in de problemen dreigen te komen als gevolg van de invoering van het nieuwe jeugdstelsel.

Onvoldoende zekerheden

Vanaf 1 januari zijn gemeenten volledig verantwoordelijk voor de jeugdhulpverlening. Elke gemeente maakt hiervoor afspraken met diverse jeugdzorgorganisaties. Het kan zijn dat huidige zorgleveranciers minder werk krijgen. De klacht van deze organisaties is dat er nog onvoldoende zekerheden afgegeven zijn door gemeenten waardoor ze aan het einde van het jaar in de problemen kunnen komen.

Continuïteit

Met de regeling wil Van Rijn ervoor zorgen dat de zorg voor kinderen en gezinnen niet in gevaar komt en dat de organisaties niet op basis van te veel onzekerheid medewerkers hoeven te ontslaan. Waarnemend bestuurder Johan Hoogerbrug van Bureau Jeugdzorg Gelderland is blij met deze toezegging. 'Dit vangnet is een signaal dat de politiek ons niet in de kou laat staan. Het geeft ons rust dat alle partijen graag ervoor willen zorgen dat wij de continuïteit van de jeugdzorg goed kunnen regelen.'

Complex

Annet van Zon, voorzitter van Branche Jeugdzorg Gelderland, is blij dat er geluisterd is naar de instellingen, maar is er nog niet helemaal gerust op. 'Op het eerste gezicht zit de regeling complex in elkaar en lijkt het een minimale regeling. Wij gaan er nog nader op bestuderen. Waar we vooral benieuwd naar zijn is wat er 1 augustus gaat gebeuren. Dan moet de budgetverdeling duidelijk worden en pas dan weten we of het bedrag toereikend is.'

Terugbetalen

Instellingen moeten de financiële steun in ieder geval weer terugbetalen als zij voldoende omzet hebben. 'Het is nog onduidelijk  of wij in staat zijn om het geld terug te betalen. Ik vind het een riskante regel. Het meeste van ons geld gaat naar personeel dat zorg biedt en een werk naar werkregeling kost veel geld', zegt Van Zon.
Bureau Jeugdzorg Gelderland: 'Hierover zullen we nog met de staatssecretaris in overleg moeten gaan. Wij zijn een instelling zonder winstoogmerk en hebben geen rendement. Dus hoe we dat zouden moeten doen, daarover zullen we het over moeten hebben.'

Vangnet

De verwachting is dat 1 november de contracten getekend zijn, waardoor de gevolgen zichtbaar worden. Bij jeugdzorgorganisatie Entréa zijn de zorgen nog niet weggenomen. 'Het aanbestedingsproces kent nog vele onzekerheden. Wij zullen vóór 1 november beslissingen moeten nemen over hoe we omgaan met de krimpende budgetten. We krijgen nu wat meer lucht, maar het is nog geen zucht van verlichting', aldus Marcel Quanjel van Entréa.

Afspraken

Gemeenten en zorginstellingen gaan afspraken met elkaar maken om overgangskosten als gevolg van de veranderingen in de jeugdzorg zoveel mogelijk te voorkomen. Als er ondanks die afspraken toch niet te vermijden kosten overblijven, is er deze regeling.