Nieuws

Provincie: 7,9 miljoen voor Gelderse natuur

Provincie: 7,9 miljoen voor Gelderse natuur
Natuurmonumenten ontvangt van de provincie Gelderland 7,9 miljoen euro om te investeren in natuur.
ARNHEM - Natuurmonumenten ontvangt van de provincie Gelderland 7,9 miljoen euro om te investeren in natuur.
Dankzij deze bijdrage kan de vereniging de komende 5 jaar maatregelen nemen om de kwaliteit van natuurgebieden te vergroten en nieuwe natuurgebieden in te richten.
Natuurmonumenten werkt bijvoorbeeld al jaren aan het herstel van het Korenburger Veen en het Wooldse veen in de buurt van Winterswijk, omdat deze hoogveengebieden dreigden te verdrogen. Met deze bijdrage gaat het herstel sneller.