Nieuws

Subsidiepot voor leefbaarheid wordt aangevuld

Subsidiepot voor leefbaarheid wordt aangevuld
De provincie vult de subsidiepot voor leefbaarheidsplannen aan.
ARNHEM - De provincie vult de subsidiepot voor leefbaarheidsplannen aan.
Een meerderheid in Provinciale Staten steunt dit plan van de PvdA.
Tot 2015 was er voor deze subsidiepot 6 miljoen euro. Maar er werden zoveel plannen ingediend voor gemeenschapsvoorzieningen, dat veel plannenmakers teleurgesteld moesten worden. Er worden nu bedragen naar voren gehaald, zodat er per september 2 miljoen euro beschikbaar is.
Een plan dat niet kon doorgaan omdat de subsidie op was, is bijvoorbeeld het plan Westendorp. Daar wordt het laatste café omgebouwd tot dorpshuis, met een bijna gepensioneerde kroegbaas als beheerder van de nieuwe voorziening.
Gelselaar wil het kerkgebouw De Klokslag verbouwen tot dorpshuis, zodat 20 actieve verenigingen hier onderdak kunnen vinden. Ook dit plan dreigde te sneuvelen wegens een subsidietekort.