Nieuws

Steun voor actieplan voor werkloze 55-plussers

Steun voor actieplan voor werkloze 55-plussers
Het CDA in Gelderland heeft brede steun gekregen van Provinciale Staten voor het starten van een actieplan voor werkloze 55-plussers in de provincie.Volgens CDA-fractievoorzitter Jan Hutten zijn er tot 2021 niet genoeg banen in Gelderland.
ARNHEM - Het CDA in Gelderland heeft brede steun gekregen van Provinciale Staten voor het starten van een actieplan voor werkloze 55-plussers in de provincie.Volgens CDA-fractievoorzitter Jan Hutten zijn er tot 2021 niet genoeg banen in Gelderland.
Met name 55-plussers dreigen hier volgens hem de dupe van te worden. Deze groep groeit van 7 naar 16 procent in 2021. 

55-plussers kwetsbaar

Volgens CDA Gelderland zijn 55-plussers kwetsbaar, omdat ze met hoge kosten zitten om hun kinderen te laten studeren en om de hypotheek af te betalen. De kans dat een 55-plusser na ontslag weer aan een baan komt, is klein. Daarom moet de provincie met een meerjarig actieplan komen om deze groep aan het werk te houden of te krijgen.
Het actieplan richt zich ook op mensen met een beperking. Oplossingen worden gezocht in de ambachtseconomie, maakindustrie en de foodsector.