Nieuws

Bijna 100 banen weg bij Heldringstichting

Bijna 100 banen weg bij Heldringstichting
Bij de Heldringstichting in Zetten verdwijnen 96 banen.
ZETTEN - Bij de Heldringstichting in Zetten verdwijnen 96 banen.
Tijdelijke contracten zullen niet worden verlengd. Ook vallen ontslagen onder medewerkers met een vast dienstverband.
Het particuliere behandelcentrum voor jongeren met ernstige gedragsproblemen neemt de maatregel onder andere vanwege de aanstaande veranderingen in de jeugdzorg. Die wordt overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. De overgang gaat gepaard met een bezuiniging tot 15 procent in 2018.
De Heldringstichting is één van de 14 instellingen in ons land waar jongeren op last van een kinderrechter worden opgevangen. De totale capaciteit van de opvangplaatsen wordt teruggebracht van 1400 naar 1200 plaatsen. De Heldringstichting gaat daardoor terug van 151 naar 121 behandelplaatsen.
Bij de Heldringstichting werken nu nog 330 mensen. Voor de ontslagen medewerkers is een sociaal plan opgesteld, daarin staat onder meer dat ze begeleid worden van werk naar werk.