Nieuws

Rechtbank vernietigt beslissing IND over kinderpardon

Rechtbank vernietigt beslissing IND over kinderpardon
Goed nieuws voor de Kazakse familie Sarkissian uit Rheden.
RHEDEN - Goed nieuws voor de Kazakse familie Sarkissian uit Rheden.
De rechtbank heeft dinsdagochtend de beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vernietigd waarin staat dat de verblijfsvergunning is afgewezen. De IND wees de vergunning af, omdat het gezin volgens de immigratiedienst langer dan 3 maanden buiten het beeld van de Rijksoverheid zou zijn geweest. In het geval van de familie Sarkissian zag de rechtbank genoeg aanwijzingen dat de moeder van het gezin contact heeft gehouden met de Rijksoverheid, in dit geval met de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Regels kinderpardon

De regels rondom het kinderpardon hebben de afgelopen maanden voor veel ophef gezorgd. Een kinderpardon kan toegewezen worden als je voor je 18e jaar langer dan 5 jaar in Nederland bent en korter dan 3 maanden buiten beeld bent geweest van de Rijksoverheid. Vooral de laatste regel is omstreden, omdat de gezinnen die hierop afgewezen zijn wel altijd in beeld zijn geweest van de gemeente waar ze wonen.

Betekenis uitspraak

De advocaat van het gezin, Harry van Pelt, heeft goede hoop dat het gezin zou kunnen blijven. Maar helaas zegt de uitspraak nog niets over de andere gezinnen die in afwachting zijn van een toewijzing van het kinderpardon. 'Het is lastig in te schatten of deze uitspraak invloed heeft op alle gezinnen die in beeld zijn gebleven bij de gemeente. Maar de rechtbank geeft nog wel weinig vrijheid aan de staatssecretaris om uitleg te geven aan de regeling.'

Hoger beroep

Een verblijfsvergunning ligt nog niet klaar voor het gezin. 'De IND moet een nieuwe beslissing nemen. Zoals ik het zie, geeft de rechter weinig ruimte om opnieuw af te wijzen. De andere weg die genomen kan worden is dat de staatssecretaris in hoger beroep kan gaan. Staatssecretaris Teeven heeft 4 weken de tijd om hierover te beslissen. Het is afwachten wat hij gaat doen.'
De gezinnen in Gelderland die wachten op het kinderpardon.