Nieuws

Mogelijk weer asielzoekers in Barlo

BARLO - In het Achterhoekse Barlo gaat het voormalige asielzoekerscentrum Groot Deunk mogelijk weer open.
De gemeente Aalten heeft hiervoor een verzoek gekregen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Er komen maximaal 300 bewoners.
De gemeente staat er positief tegenover. Ze houdt komende maandag een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Pas daarna en als er overeenstemming is over de inhoud van de overeenkomst met het COA, neemt ze een besluit.
Het COA wil de gebouwen op de locatie in Barlo voor maximaal 5 jaar heropenen en er 33 stacaravans neerzetten. Na afloop van de termijn worden de caravans verwijderd, de gebouwen gesloopt en krijgt de gemeente het terrein in eigendom.

2000 extra asielzoekers naar Achterhoek

In juni werd al duidelijk dat er asielzoekerscentra in Zutphen en in Doetinchem komen. Als ook in Barlo definitief asielzoekers gaan wonen zijn in de Achterhoek in korte tijd maximaal 1955 nieuwe opvangplekken gerealiseerd.
Die plekken zijn volgens het COA nodig vanwege het hoge aantal nieuwe asielzoekers, vooral uit Syrië en Eritrea. Sinds april is het aantal asielzoekers in Nederland van 14.000 gegroeid naar 19.000. De instroom is zo groot dat het COA vooral kijkt naar opvanglocaties die snel te realiseren zijn. Daardoor komen de voormalige gevangenis de Kruisberg in Doetinchem, de oude rechercheschool in Zutphen en het voormalige AZC in Barlo nu in beeld. Met spreiding van de asielzoekers over Nederland wordt minder rekening gehouden.