Nieuws

Dansen in Burgers' Zoo, ondanks onzekere toekomst Kunstbedrijf

ARNHEM - In dierenpark Burgers Zoo dansen dit weekend 550 kinderen en jongeren in een voorstelling van het Kunstbedrijf Arnhem.
Het is de grootste show die de stichting ooit heeft georganiseerd. Dat is opmerkelijk, want het Kunstbedrijf verkeert in financiële nood.
Het kunstbedrijf is een Arnhemse stichting die cursussen en activiteiten op het gebied van dans, beeldende vorming, theater en muziek aanbiedt. De stichting sloot 2013 af met een tekort van ruim 675.000 euro. Het tekort wordt voor een deel veroorzaakt door een daling van de omzet (503.232 euro), een stijging van lonen en salarissen (717.611 euro) en de overige bedrijfsopbrengsten (256.844 euro). Ingrijpende maatregelen zijn nodig en het kunstbedrijf heeft een transitieplan opgesteld, waarin onder andere fors bezuinigd wordt op personeelskosten.

Verzelfstandiging, verhuizingen en fusies

In 2012 werd Het Domein voor Kunst en Cultuur van de gemeente Arnhem verzelfstandigd tot stichting Kunstbedrijf Arnhem. De gemeente verstrekt nog wel subsidie en een deel van het personeel wordt vanuit de gemeente gedetacheerd. In hetzelfde jaar verhuist het Kunstbedrijf naar de Menno van Coehoornkazerne in Klarendal en gaat daarvoor een 15-jarig huurcontract met Volkshuisvesting aan. Op 1 januari 2013 fuseert het Kunstbedrijf met de Stichting Beleven, waarmee al intensief werd samengewerkt. In september 2013 neemt het Kunstbedrijf ook zijn intrek in het nieuwe Rozet-gebouw (voor activiteiten voor kunst, cultuur en educatie). Daardoor werkt het Kunstbedrijf op twee locaties.

Onzekere toekomst

De toekomst van de stichting is onzeker. Begin juni werd Otto Berg aangesteld als nieuwe directeur om orde op zaken te stellen. Hij werkte bij verschillende centra voor de kunsten als docent, afdelingshoofd en directeur. Berg is een ervaren bestuurder in de kunstwereld en begeleidde diverse organisatie-ontwikkelingstrajecten. Berg zegt vertrouwen te hebben in de toekomst van het Kunstbedrijf Arnhem, maar wil niet inhoudelijk op de zaak in gaan. Hij schrijft een plan van aanpak dat uiterlijk half oktober klaar moet zijn.
De gemeente Arnhem is om een lening van ruim 500.000 euro gevraagd. Het college van burgemeester en wethouders beslist voor 1 juli over het transitieplan en voortzetting van de subsidie. Het kunstbedrijf gaat er van uit dat het door kan gaan, en maakte eind mei hun nieuwe cursusaanbod voor 2014/2015 bekend.

Het hele weekend voorstellingen

De financiële situatie heeft geen invloed op de voorstellingen die het hele weekend te zien zijn in het dierenpark. De kinderen dansen op elf verschillende locaties, onder andere bij de haaien, olifanten en in Burgers' Bush. De voorstelling draait rond het Feestaardvarken, het reusachtige beeld van kunstenaar Florentijn Hofman, dat de dierentuin aan Arnhem schonk ter ere van haar 100-jarig bestaan.
Ook op 21 en 22 juni zijn nog voorstellingen in de dierentuin.