Nieuws

Stilte verdwijnt mogelijk in Voorst

Stilte verdwijnt mogelijk in Voorst
Er komt waarschijnlijk een einde aan een jarenlange traditie in de gemeente Voorst.
TWELLO - Er komt waarschijnlijk een einde aan een jarenlange traditie in de gemeente Voorst.
De gemeenteraad bespreekt namelijk volgende week een voorstel om het moment van stilte af te schaffen dat traditiegetrouw bij aanvang van de raadsvergadering in acht wordt genomen.
Dat moment heeft van oudsher een religieuze achtergrond.
Partijen hebben aangegeven daar geen behoefte meer aan te hebben, zo is uit overleg tussen fractievoorzitters gebleken. Ook wordt gewezen op de scheiding tussen politiek en religie, oftewel kerk en staat.