Nieuws

'Er wordt geschoten, schrik niet'

'Er wordt geschoten, schrik niet'
Op verschillende plekken in Gelderland kunnen inwoners de komende anderhalve week getuige zijn van grote militaire oefeningen.Ruim 2000 militairen nemen deel aan de oefening Reliable Sword.
ARNHEM - Op verschillende plekken in Gelderland kunnen inwoners de komende anderhalve week getuige zijn van grote militaire oefeningen.Ruim 2000 militairen nemen deel aan de oefening Reliable Sword.
Deze speelt zich af in Gelderland, Noord-Brabant en Den Haag. Er worden verschillende voertuigen, vliegtuigen en helikopters ingezet. De oefeningen zijn voor Gelderlanders te zien en te horen, want ze vinden grotendeels plaats buiten de oefenterreinen. Missies in Bosnië, Irak en Afghanistan hebben uitgewezen dat de militairen hun taken vooral uitvoeren tussen, voor en samen met de bevolking. Door ook op deze manier te trainen, wordt de werkelijkheid van een militaire inzet het beste nagebootst.

Waarschuwing: schrik niet van luide knallen

Defensie waarschuwt voor enige overlast en roept inwoners op niet te schrikken. Tijdens de oefening maken de militairen namelijk gebruik van hun wapens. Hoewel dat gepaard gaat met luide knallen, wordt er alleen met oefenmunitie geschoten.

Verloop van de oefening

De eerste week van de oefening is vooral een procedurele test. Staffunctionarissen van de verschillenden eenheden beoefenen dan verschillende procedures. Op het Malieveld in Den Haag en op het AkzoNobel-terrein aan de Velperweg in Arnhem zijn daarvoor commandoposten met tenten met daaromheen een tijdelijke afrastering ingericht. Omdat daarvoor regelmatig militaire voertuigen worden verplaatst, kan dat enige overlast geven.

Actie op Vliegbasis Deelen en Rijnoversteek bij Rhenen

Vanaf het weekend zijn de militairen meer zichtbaar, want dan beginnen de eerste grotere troepenverplaatsingen via de weg. De start is op het vliegveld de Peel bij Venray. Maandag 19 mei landen in de ochtend zo'n 100 parachutisten op de vliegbasis Deelen, bij Arnhem. In dit deel van de oefening moet dit vliegveld op de vijand worden veroverd. Tegelijkertijd steken de grondtroepen in de buurt van Rhenen deels met pontons en deels via de brug de Neder-Rijn over. In de loop van de avond komen deze eenheden aan op de Vliegbasis Deelen en gaan daar aan de slag met het inrichten van een tijdelijke basis. Vanuit deze basis worden verschillende acties uitgevoerd. 

Actie in Renkum bij de steenfabriek en kasteel Doorwerth

Dinsdag 20 mei staat een actie op de oude steenfabriek in Renkum gepland. Tijdens deze actie worden militairen van de Luchtmobiele Brigade met helikopters ingezet om de fabriek te veroveren op vijandelijke elementen. Als dit is gebeurd, verplaatsen de Rode Baretten van de Landmacht zich richting Kasteel Doorwerth, waar ze een tijdelijk kampement opslaan. Op woensdagochtend kan de bevolking van de omliggende gemeentes een kijkje komen nemen bij Kasteel Doorwerth en bij de militairen. In de loop van de woensdagmiddag bereiden de militairen zich voor op een vervolgactie en verlaten het kasteel Doorwerth.

Para-acties op de Ginkelse Heide

Een bijzonder gezicht is de dropping van 200 militairen op de Ginkelse Heide bij Ede. Donderdag 22 mei worden zij vanaf 12.30 uur gedropt vanuit een Amerikaans vliegtuig. Dit is een uniek moment. Het is de eerste keer dat Nederlandse parachutisten vanuit een C-17 transportvliegtuig boven Nederlands grondgebied gaan springen. Om deze actie goed voor te bereiden, landt een dag eerder al een kleinschaliger para-inzet verkenners van de brigade. De Ginkelse Heide is door de operatie Market Garden 70 jaar geleden voor de parachutisten van de Luchtmobiele Brigade heilige grond. Vanaf de Ginkelse Heide voeren de Rode Baretten een actie uit op het militaire complex Ede Driesprong. De parachutistenlanding is toegankelijk voor het publiek. Belangstellenden kunnen hun fietsen en of auto’s parkeren op de parkeerplaats bij de Schaapskooi aan de N224, ter hoogte van restaurant Juffrouw Tok. Bij de Schaapskooi zijn militairen aanwezig voor eerste opvang en informatie aan het publiek. Voor de veiligheid van het publiek en de oefenende militairen is het belangrijk dat de bezoekers de aanwijzingen van deze militairen opvolgen.

Gecombineerde actie op het ENKA-complex in Ede

Donderdag 22 mei in de ochtend staat een gecombineerde actie in Ede op het programma. Gecombineerd wil zeggen dat verschillende eenheden van de Landmacht vanuit de lucht met helikopters en via de weg met militaire voertuigen een actie uitvoeren op het ENKA-complex. De vijand die in het complex zit, moet door de militairen overmeesterd worden.
Daarna doorzoeken de militairen het complex op bijvoorbeeld de aanwezigheid van explosieven en andere verdachte goederen. De oefening eindigt in de loop van de donderdagavond. De actie op het ENKA-complex begint rond 09.30 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Ook daar kunnen geïnteresseerden de actie bekijken vanaf de oprit tot het ENKA-complex aan de Dr. Hartogsweg. Ook op deze locatie is een aantal militairen aanwezig, die zorgen voor opvang en informatieverstrekking en geldt dat het voor de veiligheid van het publiek en de oefenende militairen belangrijk is, dat de bezoekers de aanwijzingen opvolgen.

Koninklijk

In 2014 is de landmacht 200 jaar 'Koninklijk'. De Landmacht wil dit vooral vieren met de samenleving. Door de toegankelijke oefeningen wil zij de samenleving een breder beeld geven van de Koninklijke Landmacht en de erkenning en waardering voor het werk van militairen verder vergroten.