Nieuws

Twee nieuwe toeristische attracties in Appeltern

APPELTERN - Het dorp Appeltern is twee toeristische attracties rijker.
Gedeputeerde Annemieke Traag opent zaterdag Museum Het Stoomgemaal. Daar is een collectie historische verbrandingsmotoren uit de negentiende eeuw voor bezoekers te bewonderen.
De voormalige eigenaar van de verzameling overleed vorig jaar. Hij schonk zijn collectie aan de historische vereniging Baet en Borgh. Deze besloot de verbrandingsmotoren te laten zien aan het publiek in het historische stoomgemaal De Tuut.

Aartsvader van de Nederlandse democratie

De gedeputeerde onthult daarna op Landgoed Appeltern een borstbeeld van de vroegere bewoner Joan Derk van der Capellen tot den Pol. 
Deze Gelderse edelman zou in 1781 het revolutionaire pamflet 'Aan het Volk van Nederland' hebben geschreven. Hij pleitte daarin voor meer politieke invloed voor de burgers en minder voor de Prinsen van Oranje, die als de stadhouders van de Nederlandse republiek steeds meer macht naar zich toe trokken.
Het pamflet sloeg in het toenmalige Nederland in als een bom. Historici zien de tekst als een eerste aanzet tot de democratisering in Nederland. Inwoners van Appeltern hebben het landgoed, dat zwaar verwaarloosd was, in oude glorie hersteld. Zij willen dat het een nationale herdenkingsplek wordt waar de wieg van de Nederlandse democratie stond. Het landgoed Appeltern is vrij toegankelijk voor bezoekers.
Foto: Huize Appeltern