Nieuws

Niet chillen, maar blokken: animo voor examentraining groeit

NIJMEGEN - Terwijl hun leeftijdgenoten thuis chillen of op hun gemak een schoolboek inkijken, zitten zo'n 3000 Gelderse jongeren dagen achtereen te blokken.
Ze volgen tijdens deze meivakantie examentraining bij een particulier instituut. De bijspijkeraars  krijgen veelal onderwijs op hun eigen school. Een kleine honderd jongeren volgt in kleine klasjes extra lessen in het Erasmusgebouw van de Nijmeegse Radboud Universiteit.
'Deze week is de piek,' vertelt Boudewijn Dekker. Hij is de eigenaar van Bijlesnetwerk, een keten van huiswerkbegeleidingsinstituten die is opgericht in Nijmegen.

Met Studiekring is dit in de provincie de grootste aanbieder. 'De vraag groeit,' vertelt Marlies Brom van Studiekring. 'Scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg heeft zelfs alle eindexamenleerlingen - 352 voor HAVO/VWO en 70 voor VMBO - verplicht zo'n training te volgen.'
Waarom die scholieren dat doen? Omdat ze zich zekerder willen voelen.'  Boudewijn Dekker weet nog een reden: 'Omdat een hoger cijfer nodig is voor toelating tot een studie.' Volgens hem hoort het er steeds meer bij.

Gouden Driehoek

Het merendeel van de trainingen betreft de zogeheten 'Gouden Driehoek': Nederlands, Engels en Wiskunde. Sinds vorig schooljaar mag de eindexamenlijst niet meer dan één 5 voor deze drie kernvakken bevatten. Andere erkend lastige vakken zijn Natuurkunde, Scheikunde en Economie.
De duur van de klaarstoomsessies varieert: de kortste (prijs 120 euro) duurt één dag; bij de langste zit de cursist drie dagen in de schoolbanken. Zijn ouders betalen daarvoor dan 295 euro.
Het zijn vooral HAVO- en VWO-leerlingen die zich willen laten bijspijkeren. Als ze goed meedoen - zo leert de praktijk - kunnen ze na de extra lessen tot 1,2 punt hoger scoren voor het centraal eindexamen dan het gemiddelde van de schoolexamens.De schoolexamens beginnen op 12 mei voor HAVO met kunst en voor VWO met Nederlands. Het grootste deel van het VMBO is een week later aan de beurt.
Jaarlijks doen 208.000 jongeren eindexamen. 57.000 van hen zitten op de HAVO, 40.000 op het VWO. Landelijk hebben 25.000 leerlingen zich ingeschreven voor examentraining.