Nieuws

FBE: 'akkoord over afschieten ganzen'

FBE: 'akkoord over afschieten ganzen'
Boeren, natuurbeheerders en -bezitters, jagers en overheden in Gelderland hebben een akkoord bereikt over de aanpak van ganzen.
ARNHEM - Boeren, natuurbeheerders en -bezitters, jagers en overheden in Gelderland hebben een akkoord bereikt over de aanpak van ganzen.
In de zomer zullen er extra veel ganzen worden afgeschoten. Dat gebeurt alleen als de provincie Gelderland bereid is om schade die de dieren tijdens de winterrust veroorzaken, ruimhartig te vergoeden. Dat liet de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland maandag weten. In de FBE zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd.
Als het extra bejagen van ganzen in de zomer plus een ruimere vergoeding van de ganzenschade niet voldoende effect hebben, gaat de FBE dit najaar praten over jagen op de dieren tijdens de winterrust. Dat is tot nu toe voor de natuurbeheerders onaanvaardbaar.
Vanwege ruzie over de winterrust spatte het jarenlang besproken landelijke Ganzenakkoord in december vorig jaar uit elkaar. De provincies moeten het nu elk afzonderlijk regelen, maar dat heeft nog nergens tot afspraken voor de langere termijn geleid. 

Schade door ganzen

Ganzen veroorzaken veel schade door het kaalvreten en plattrappen van akkers en weilanden. In Nederland overwinteren steeds meer ganzen, terwijl ook steeds meer dieren het hele jaar in Nederland blijven. In Gelderland waren vorige zomer 120.000 ganzen, die samen voor bijna 1,6 miljoen euro aan landbouwschade hebben veroorzaakt volgens de FBE.

Reactie dierenbescherming

De dierenbescherming ziet niets in het schieten van ganzen, en pleit voor het aanwijzen van een aantal rustgebieden en het structureel verjagen op andere plekken. Volgens de dierenbescherming daalt het aantal ganzen dan vanzelf.