Nieuws

Van Vollenhoven: Natuurbeleid moet op de schop

Van Vollenhoven: Natuurbeleid moet op de schop
De manier waarop in Nederland natuurbeleid wordt gefinancierd is veel te chaotisch.
APELDOORN - De manier waarop in Nederland natuurbeleid wordt gefinancierd is veel te chaotisch.
Dat stelt een commissie onder leiding van Pieter van Vollenhoven. Daarom moet natuur net zo worden beschermd als dat gebeurt met monumenten.
In Nederland zijn allerlei regelingen voor het beschermen van natuur zoals het Natuurnetwerk Nederland, Natura2000 en de Nationale Parken. Volgens Van Vollenhoven overlappen de regelingen elkaar en zijn ze onbegrijpelijk. Het lid van het Koninklijk huis is er daarom al langere tijd voor om natuurbeleid in te richten zoals dat gebeurt bij monumenten.
In plaats van alle huidige regelingen moet er 1 systeem komen. Daarin worden Rijksnatuurmonumenten, Provinciale Natuurmonumenten en Gemeentelijke Natuurmonumenten aangewezen. Het Rijk, de provincies en de gemeenten zijn in samenwerking met de eigenaren verantwoordelijk voor het behoud en de financiering van hun eigen natuurmonumenten.
De commissie Van Vollenhoven onderzoekt nu of het plan haalbaar is. Daarbij lopen al pilotprojecten op de Veluwe in Gelderland, de Biesbosch in Brabant en Zuid-Holland en Maasduinen in Limburg. Het is de bedoeling om ook op kleinere schaal pilots te starten.