Nieuws

Omleidingen in Tiel door hoogwateroefening

TIEL - Om goed voorbereid te zijn op hoge waterstanden in de Waal oefende Waterschap Rivierenland woensdagavond in Tiel het sluiten van de coupures bij de Nieuwe Tielseweg, Waterstraat en Waalstraat.
Coupures zijn doorgangen voor verkeer en voetgangers in waterkeringen, zoals dijken en kades. Bij hoogwater worden ze afgesloten, zodat het gebied erachter niet onderloopt.
Vanwege de oefening waren er tussen 18.30 en 22.30 uur omleidingsroutes van kracht. Alle coupures in het gebied van Waterschap Rivierenland, ongeveer 50 stuks, worden eens in de vijf jaar getest.