Nieuws

Co Verdaas gaat provincie adviseren

Co Verdaas gaat provincie adviseren
Als Provinciale Staten ermee instemmen, gaat Co Verdaas de provincie Gelderland adviseren.
ARNHEM - Als Provinciale Staten ermee instemmen, gaat Co Verdaas de provincie Gelderland adviseren.
De ex-gedeputeerde is voorgedragen als voorzitter van de PRO, de Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid.
Verdaas was sinds 2007 gedeputeerde in Gelderland. In november 2012 werd hij staatssecretaris van Economische Zaken. Na een maand stapte hij op na een rel over reiskostendeclaraties in zijn tijd als gedeputeerde.
Volgens Commissaris van de Koning Clemens Cornielje heeft Verdaas voldoende afstand van de provincie genomen om onafhankelijk te kunnen opereren. De voordracht is tot stand gekomen na een open sollicitatieperiode, aldus de provincie.
De PRO adviseert Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Gelderland gevraagd en ongevraagd over ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, milieu, water, landbouw, natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie. De termijn van de huidige voorzitter Paul Peters loopt 30 juni af.