Nieuws

Provincie: tientallen miljoenen voor verkeer en vervoer

Provincie: tientallen miljoenen voor verkeer en vervoer
De provincie zet dit jaar 81 miljoen euro in voor de uitvoering van het verkeers- en vervoersbeleid.Hiervan wordt 76 miljoen besteed aan de concessies van het openbaar vervoer en de regiotaxi.
ARNHEM - De provincie zet dit jaar 81 miljoen euro in voor de uitvoering van het verkeers- en vervoersbeleid.Hiervan wordt 76 miljoen besteed aan de concessies van het openbaar vervoer en de regiotaxi.
De overige 5 miljoen wordt ingezet voor verkeerseducatie, verkeersveiligheid en gemeentelijke verkeersprojecten, zoals de aanpak van de Emperbocht in Brummen.
In totaal besteedt de provincie dit jaar 260 miljoen euro aan wegen, openbaar vervoer en wegonderhoud.