Nieuws

Overlast in Doetinchem door heien

DOETINCHEM - Inwoners van Doetinchem hebben vrijdag en zaterdag flink last van trillingen.
Er moesten namelijk 19 palen de grond in voor de doorgang van de oostelijke randweg onder de spoorlijn.
Het heien begon om zes uur 's ochtends en duurde tot ongeveer 12 uur 's nachts.  Afgelopen woensdag zijn al damwanden geplaatst.
Door het heien ligt het treinverkeer tussen Winterswijk en Doetinchem zaterdag en zondag helemaal stil. Spoorbeheerder ProRail voert tegelijkertijd ook onderhoud uit. 

Oostelijke randweg

In 2013 is gestart met de aanleg van de oostelijke randweg. De weg moet helpen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid op de route Terborgseweg, J.F. Kennedylaan en Varsseveldseweg te verbeteren. In 2012 is al begonnen met de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden, zoals de herinrichting van kruisingen en het slopen van woningen. Volgens planning is de oostelijke randweg in 2014 klaar voor gebruik.
Met de oostelijke randweg moet het centrum van Doetinchem beter bereikbaar worden. Ook wordt de bereikbaarheid van het bus- en treinstation aan de Terborgseweg verbeterd. De oostelijke randweg is een snelle route van en naar de A18 voor extern en doorgaand verkeer. Daarmee is de weg ook van belang voor de regio.

Respect voor de natuur

Het tracé van de oostelijke randweg ligt vlakbij De Zumpe en de Ruige Horst in een landschappelijk en recreatief waardevol gebied. In De Zumpe komt een groot aantal beschermde planten en dieren voor. Het gebied mag geen schade ondervinden van de aanleg van de randweg. Daarom is een natuurinpassingsplan gemaakt. Direct naast de oostelijke randweg, aan de kant van het buitengebied, heeft de gemeente grond aangekocht om extra natuur aan te leggen. Ook de tunnel onder het spoor wordt zo aangelegd dat er geen schade aan De Zumpe en omgeving plaatsvindt door onttrekking van grondwater.

Geluidhinder

De aanleg van nieuwe wegen moet ook geluidhinder terugdringen, aldus de gemeente. Met de aanleg van de oostelijke randweg vermindert het verkeer in de stad. Daardoor is er ook minder geluidhinder. De oostelijke randweg zelf krijgt een stil wegdektype en geluidschermen zorgen ervoor dat het geluid minder goed hoorbaar is.