Nieuws

Spreeuwen bespieden met webcam in Arnhem

ARNHEM - In Arnhem is maandag de eerste spreeuwenkast met camera geplaatst.
De Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek Nederland in Nijmegen willen op deze manier onderzoeken hoe het dit broedseizoen met deze vogelsoort gaat. Want al behoort de spreeuw tot de meest algemene soorten ter wereld, in Nederland is sprake van een sterke afname. De precieze oorzaken van de achteruitgang zijn nog niet bekend. Mede daarom hebben Sovon en de Vogelbescherming 2014 uitgeroepen tot het Jaar van de Spreeuw.

Honderd kasten

De kast met camera hangt bij de Edese Golfclub in Arnhem en maakt deel uit van 'Beleef de Lente'. Op 1 maart gaat het nieuwe seizoen van dit project van start, waarbij via webcams verschillende broedende vogels gevolgd kunnen worden. De spreeuw is een nieuwe soort binnen het project. Naast de webcamkast worden er 100 spreeuwenkasten met camera geplaatst bij vrijwilligers. Zij zullen dit voorjaar ook de broedende spreeuwen gaan volgen. Verspreid over het terrein van de club hangen daarnaast nog 58, al grotendeels bezette, spreeuwenkasten.

Achteruitgang spreeuwen

De spreeuwenstand gaat sinds eind jaren 70 achteruit. Over de periode 1984-2012 is de broedpopulatie in Nederland zelfs met gemiddeld 4% per jaar afgenomen. Daardoor resteert momenteel minder dan 40% van de populatie van medio jaren 80. In de laatste 10 jaar is de negatieve trend wat afgezwakt, maar bedraagt nog steeds meer dan 2% per jaar.
Er is nog maar weinig bekend wat de oorzaken zijn die aan de achteruitgang ten grondslag liggen. Feit is ook dat het ook in omringende landen slecht gaat met de spreeuw. Op Europees niveau is de soort in de periode 1980-2011 met 52% afgenomen, en ten opzichte van 1990 met 6%.