Nieuws

Provincie: informateur voor de tuinbouw

Provincie: informateur voor de tuinbouw
Er komt een informateur voor de herstructurering van de tuinbouw in de Bommelerwaard.
ARNHEM - Er komt een informateur voor de herstructurering van de tuinbouw in de Bommelerwaard.
Dat besluit is woensdag genomen in de commissievergadering in het provinciehuis.
De herstructurering van de tuinbouw in de Bommelerwaard is in januari stil komen te liggen, omdat de tuinders het niet eens waren met de plannen. Provinciale Staten vonden dat er een nieuw plan moest komen voor het mooier en veiliger maken van het gebied.
De informateur moet ervoor zorgen dat er snel een nieuw plan gemaakt kan worden. De informateur overlegt met alle partijen in het gebied en inventariseert de standpunten. Voor de Provinciale Statenvergadering van 12 maart moet deze inventarisatie af zijn.
Het is voor het eerst dat een informateur wordt ingeschakeld door de provincie voor iets anders dan het formeren van een college. Wie de informateur wordt, is nog niet bekend. Statenleden kunnen tot vrijdag namen aandragen.