Nieuws

'Meer aandacht nodig voor zelfmoord onder boeren'

ARNHEM - 'Er moet meer aandacht komen voor zelfmoord onder boeren.' Dat heeft onderzoekster en publiciste Lizzy van Leeuwen gezegd in het programma 'In Gelderland Live'.Van Leeuwen deed onderzoek naar zelfmoord onder agrariërs en schreef er een boek over.
Dat de psychische nood van boeren soms hoog kan zijn, bleek tijdens de MKZ-crisis in 2001. Toen maakten 10 boeren een einde aan hun leven.
Destijds kwam heel duidelijk naar voren dat er niet of nauwelijks over problemen wordt gepraat. En dat is vandaag de dag niet veel anders, constateert Van Leeuwen.
Geen cijfers per beroep
In de Amerikaanse staat Ohio is suïcide de meest voorkomende doodsoorzaak onder boeren. In Nederland zijn de zelfdodingscijfers niet uitgesplitst in beroepsgroepen. We weten alleen dat in 2012 ruim 1700 mensen in Nederland zelfmoord pleegden. En dat is 2 keer zoveel als het aantal verkeersdoden in hetzelfde jaar.

Binnenvetters

Land- en tuinbouworganisatie ZLTO betaalde mee aan het onderzoek van Van Leeuwen om het taboe rond zelfdoding te doorbreken. Ton Duffhues van ZLTO werkt al 15 jaar met boeren en hij merkt een verandering. 'Het beeld dat veel mensen hebben van norse, binnenvettende boeren verschuift. Het is waar dat ze opgroeien in een 'doe-cultuur', maar ze praten steeds meer over hun emoties en durven die ook te tonen.'

De afstand is enorm

Duffhues denkt niet dat agrariërs bovengemiddeld vaak zelfmoord plegen. 'De situatie in Ohio is niet vergelijkbaar in Nederland. Die staat is zo ontzettend conservatief en de afstand tot je buren is letterlijk enorm. De eenzaamheid is groot.'

Zelfdoding komt harder aan

Toch neemt ZLTO de problemen serieus. 'Omdat bij een boerenbedrijf familie en werk zo met elkaar verweven zijn, komt zelfdoding hard aan', zegt Duffhues.
De belangenorganisatie heeft twee maatschappelijk werkers fulltime in dienst om te voorkomen dat problemen escaleren. Ze organiseren bijeenkomsten voor boeren die stoppen met hun bedrijf.

Bijeenkomst voor nabestaanden

Onlangs heeft de organisatie ook een bijeenkomst georganiseerd voor nabestaanden van boeren die zelfmoord hebben gepleegd. 'Boeren begrijpen elkaar en kunnen elkaar helpen. Ze weten dat het bedrijf ook gewoon door moet draaien.'