Nieuws

32% meer WW-uitkeringen in Gelderland

32% meer WW-uitkeringen in Gelderland
Het aantal WW-uitkeringen is in Gelderland in 2013 gestegen met 32 procent.
ARNHEM - Het aantal WW-uitkeringen is in Gelderland in 2013 gestegen met 32 procent.
Dat is iets meer dan het landelijk gemiddelde van 29 procent, meldt uitkeringsinstantie UWV.
Tegenover het aantal nieuwe uitkeringen, staan ook beëindigde uitkeringen. In het laatste kwartaal van 2013 waren dat er ruim 6500. Dat aantal ligt weer hoger dan gemiddeld.
Regionaal zijn de verschillen groot. In het Rivierenland steeg het aantal nieuwe en beëindigde oude uitkeringen sterker dan de landelijke trend. De regio Nijmegen bleef achter. In de Achterhoek is er volgens het UWV sprake van een 'gematigde toename' van het aantal nieuwe uitkeringen en een sterke groei van de uitstroom naar werk. In de regio Midden-Gelderland volgde de toename van het aantal uitkeringen de landelijke trend. Met name mensen in de sectoren gezondheidszorg, welzijn en cultuur raakten er zonder werk.