Nieuws

'Verzorgingshuizen mogen geen oudjes weigeren'

DEN HAAG - Verzorgingshuizen mogen ouderen die zorg nodig hebben en de juiste indicatie hebben nooit weigeren.
Dat zeggen Tweede Kamerleden Fleur Agema (PVV) en Otwin van Dijk (PvdA). Ook bij een opnamestop móeten zorginstellingen ouderen helpen.
De afgelopen weken ontstond in onze provincie grote onrust. In Didam en Nijmegen worden ouderen gedwongen te verhuizen omdat het verzorgingshuis waar ze wonen wordt omgebouwd tot verpleeghuis. In Hattemerbroek trok een oudere aan de bel, omdat ze het verzorgingshuis niet meer in komt vanwege een opnamestop, terwijl in het huis kamers leegstaan. Fleur Agema dreigt Kamervragen te gaan stellen 'als deze mevrouw niet snel geholpen wordt'.

'Ze hebben liggen slapen'

Volgens Opella, één van de grootste zorginstellingen in onze provincie, hebben collega-instellingen die nu nog moeten verbouwen of te maken krijgen met financiële problemen, liggen slapen. Opella startte jaren geleden al met nieuwbouw. Zorg en wonen zijn gescheiden. Dat betekent dat ouderen een 'eigen' appartement huren en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Volgens Opella heeft Den Haag vier kabinetten terug al ingezet op die koers. 'Als je nu nog moet ingrijpen als zorginstelling, dan is dat rijkelijk laat', aldus de directeur van Opella.

Regelarme verzorgingshuizen

Opella is één van de zogenoemde 'regelarme' verzorgingshuizen. Door fors in de bureaucratie te snijden is inmiddels negen procent bezuinigd. Geld dat weer ten goede komt aan de zorg. Het gaat om een pilotproject van twee jaar.
Volgens Fleur Agema is daarmee nog niet al het leed geleden. Volgens haar is het Lenteakkoord deels debet aan de ellende in de ouderenzorg. Vorig jaar is in dat akkoord vastgelegd dat mensen met de zogenoemde Zorgzwaartepakketten 1,2,3 geen recht meer hebben op een plek in het verzorgingshuis. 'Vooral kleine zorginstellingen zijn hiervan de dupe. Ze hebben te maken met leegstand waardoor ze in de financiële problemen komen. Hierdoor kunnen ze ook ouderen niet meer helpen die echt niet meer thuis kunnen wonen.'