Nieuws

Kan ik het verzorgingshuis nog in?

Kan ik het verzorgingshuis nog in?
Steeds meer verzorgingshuizen sluiten de deuren.
HEERDE - Steeds meer verzorgingshuizen sluiten de deuren.
Ze komen leeg te staan omdat ouderen met een lichte zorgvraag geen recht meer hebben op een plekje in een tehuis. Laurent de Vries, directeur van zorginstelling Viattence op de Veluwe, vindt dat een goede ontwikkeling. 'Mensen geven aan dat ze ook het liefst thuis oud willen worden.' Tegelijkertijd maakt hij zich grote zorgen over juist deze groep ouderen.

Aantal 80-plussers verdubbeld

In zijn regio, de Veluwe, verdubbelt het aantal 80-plussers de komende 10 jaar. Een groep die steeds meer hulp nodig heeft. 'Wij sluiten huizen en tegelijkertijd bezuinigt de overheid fors op thuiszorg en activiteitencentra. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenstelling, de systemen sluiten niet op elkaar aan.' Veel ouderen zijn al eenzaam en De Vries vreest dat als het 'eenzaamheidsprobleem' niet wordt aangepakt er nog veel meer ouderen zullen wegkwijnen.

'Groot maatschappelijk probleem'

'Het is een groot maatschappelijk probleem. Gemeenten moeten zich daar van bewust worden en alles in het werk stellen om het op te lossen.' De Vries hekelt de bezuinigingen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Per 2015 worden gemeenten via die wet verantwoordelijk voor onder meer de thuiszorg. Het Rijk draagt de budgetten over, maar wel met een fikse korting van 40 procent.
Tot nu toe hadden mensen met de indicatie van het zogenoemde zorg-zwaarte-pakket 1, 2 en 3 recht op een plek in het verzorgingshuis. 'Vaak gaat het om ouderen die bijvoorbeeld licht dementeren en eenzaam zijn omdat de kinderen niet meer over de vloer komen.' Maar door de aangescherpte regels komen ze het verzorgingshuis niet meer in. Met extra hulp thuis moeten ze het kunnen redden, zo luidt de visie. Dat is goedkoper en beter voor de oudere zelf.
De Vries omarmt die visie, maar noemt eenzaamheid een groot 'maatschappelijk probleem'. 'We moeten met z'n allen: kerken, instellingen, overheid, mantelzorgers, buren, dit probleem aanpakken.'

'Eenzaamheid geen reden opname'

De Vries vindt dat eenzaamheid niet langer met zorggeld mag worden betaald en dat eenzaamheid dus ook geen reden is voor opname in een verzorgingshuis. 'Dat geld is hard nodig voor mensen die echt niet meer thuis kunnen wonen en 24 uur per dag hulp nodig hebben. We zullen keuzes moeten maken, anders wordt zorg onbetaalbaar', aldus De Vries.