Nieuws

Zutphen weert reclamekarren

Zutphen weert reclamekarren
De gemeente Zutphen treedt harder op tegen het parkeren van zogenoemde reclamevoertuigen, vaak aanhangers met daarop een groot reclamebord.Volgens de gemeente ontsieren dergelijke karren het straatbeeld en worden ze vaak lukraak neergezet op staat, in de berm of op schaarse parkeerplaatsen.
ZUTPHEN - De gemeente Zutphen treedt harder op tegen het parkeren van zogenoemde reclamevoertuigen, vaak aanhangers met daarop een groot reclamebord.Volgens de gemeente ontsieren dergelijke karren het straatbeeld en worden ze vaak lukraak neergezet op staat, in de berm of op schaarse parkeerplaatsen.
Daar zorgen de soms voor gevaarlijke situaties.
Voortaan kan de eigenaar van de kar bezoek van de gemeente verwachten met de boodschap de kar weg te halen. Desnoods volgt een dwangsom voor hardnekkige overtreders.