Nieuws

Rijnstate vreest meer onverzekerden

ARNHEM - Ziekenhuis Rijnstate is bang voor een toename van onverzekerden als op 1 januari de grens open gaat voor Roemenen en Bulgaren.
Ziekenhuizen moeten zorg leveren, maar blijven bij onverzekerden zitten met onbetaalde rekeningen. Hierdoor lopen ze jaarlijks tonnen mis. Uit een rondgang blijkt dat arbeidsmigranten voor bijna alle Gelderse ziekenhuizen de meest problematische groep onverzekerden is.
Voorschotten
Om een barrière op te werpen tegen dit risico vraagt Rijnstate al geruime tijd een voorschot van 200 euro aan onverzekerden. Steeds meer ziekenhuizen doen dit. In Gelderland vragen zeven van de negen ziekenhuizen soms voorschotten aan onverzekerden. Dit doen ze alleen als er geen andere manier is om verzekerd te zijn van betaling. De meeste ziekenhuizen hanteren alleen voorschotten bij niet-spoedeisende hulp. Rijnstate en Rivierenland vragen dit ook bij de spoedeisende hulp. Ziekenhuizen zeggen in noodgevallen altijd hulp te verlenen.
Vanaf 1 januari gaat ook het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen het beleid aanscherpen en voorschotten vragen aan onverzekerden. Dit doen ze mede omdat ze vanaf 1 januari de zorg voor onverzekerbare personen op zich nemen. Onverzekerbare personen zijn bijvoorbeeld illegale vreemdelingen.
Grensopenstelling
Op 1 januari 2014 moet Nederland de grens openen voor arbeidsmigranten uit Bulgarije en Roemenië. Verschillende Gelderse gemeenten bekijken de komst van meer arbeidsmigranten met scepsis. 'Wij zijn niet in staat deze groep mensen van huisvesting te voorzien. Er zijn nu al veel wachtenden voor een huurwoning. Bovendien constateren we een toename van het aantal werklozen en zitten dus niet te wachten op nog meer werkzoekenden', zegt een woordvoerder van de gemeente Putten.
Volgens Migrada, een belangenorganisatie voor migranten, zullen weinig nieuwe migranten naar Nederland komen, maar minister Lodewijk Asscher denkt dat het er meer zullen zijn dan verwacht wordt. Dat was namelijk ook zo met de Poolse arbeidsmigranten.