Nieuws

FrisValley, minder drank verkocht aan jongeren

FrisValley, minder drank verkocht aan jongeren
Het aantal supermarkten dat geen drank verkoopt aan jongeren onder de 16 jaar, is in een jaar tijd verdubbeld.
EDE - Het aantal supermarkten dat geen drank verkoopt aan jongeren onder de 16 jaar, is in een jaar tijd verdubbeld.
Dat blijkt uit onderzoek door zogeheten 'mystery-shoppers'. Van de gemeenten die meedoen scoren Nijkerk en Veenendaal het hoogst, rond de 60 procent. Gemiddeld steeg de naleving van de Drank- en Horecawet door supermarkten in de zogeheten Frisvalley van 24% in 2011 naar 46% in 2013. Deelnemende gemeenten zijn Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg.

Incognito alcohol kopen

Speciaal getrainde 15 en 16-jarige jongeren worden voor de controles ingezet. Zij gaan incognito naar supermarkten om daar te proberen alcohol te kopen. Het aantal supermarkten dat de jongeren de drank weigert is dus verdubbeld.  Volgens Wim van Dalen, directeur van de Stichting Alcohol Preventie, is dat landelijk gezien een aanzienlijke toename: ‘FrisValley behoort met deze cijfers tot de top van Nederland qua naleving in supermarkten. Alleen supermarkten die gebruik maken van een speciale controlesystematiek zoals de Ageviewer scoren hoger. Naar mijn oordeel heeft het resultaat in FrisValley ook te maken met de wijze waarop de gemeenten in de regio het toezicht gezamenlijk hebben georganiseerd.’

Mystery-shopping

Van de gemeenten die samenwerken aan alcoholmatiging in het project FrisValley scoren Nijkerk en Veenendaal dus het hoogst, rond de 60%. De supermarkten in de gemeenten Barneveld en Woudenberg zijn gelijk gebleven. Burgemeesters Van Dijk (Barneveld) en Cnossen (Woudenberg) : ‘We gaan naar aanleiding van deze cijfers met supermarkten in gesprek en zullen het toezicht op de supermarkten verder intensiveren. Mystery-shopping, waarbij speciaal getrainde jongeren verschillende aankooppogingen bij alcholverstrekkers doen, is een effectieve aanvulling op de reguliere controles. Een boete is niet mogelijk, maar een gesprek over de resultaten leidt ook tot verbetering van de naleving. De resultaten uit het onderzoek kunnen ook aanleiding zijn voor extra, reguliere controles.

1 januari 2014

Per 1 januari 2014 wordt de leeftijdsgrens voor het verkopen van alcohol van 16 naar 18 jaar verhoogd. De gemeenten vinden het van groot belang dat de nieuwe wet op een goede wijze wordt ingevoerd en nageleefd. Zij zullen vanaf 1 januari toezien op een correcte naleving van de wet. En gaan daarbij ook zeker weer gebruik maken van ‘mystery-shopping’.

FrisValley is het alcoholmatigingsprogramma in Regio FoodValley. Jongeren tot 18 jaar moeten op latere leeftijd, minder veel en minder vaak drinken. FrisValley werkt daaraan door een gerichte omgevingsaanpak. Deelnemende gemeenten zijn Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Gelderland.