Nieuws

Boete oud-burgemeester Harry de Vries voor oplichting en valsheid in geschrifte

ARNHEM - Oud-burgemeester Harry de Vries van de gemeente Lingewaard heeft een boete van 1500 euro gekregen voor oplichting en valsheid in geschrifte.
Dat meldt het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Het OM heeft de rijksrecherche onderzoek laten doen na een rapport van een onderzoeksbureau integriteitszaken. 

Niet gemaakte reizen gedeclareerd

De Vries heeft in de periode 2011-2012 16 onjuiste reisdeclaraties ingediend. Het ging om niet gemaakte reizen en om autokilometers in plaats van treinkosten. Later heeft hij de onjuistheid in zijn declaraties geprobeerd te herstellen, maar vervolgens met de datum gesjoemeld. Als reden van de boete draagt het OM aan dat de integriteit van De Vries als burgervader buiten kijf had moeten staan.

Consequentie getrokken

Bij de hoogte van de boete is er rekening mee gehouden dat De Vries aftrad na de fraude. Als De Vries de boete niet tijdig betaalt, zal hij voor de rechter moeten verschijnen. De schade is al terugbetaald aan de gemeente. 

'Onbevredigend'

'Onbevredigend', reageert een woordvoerder van de lokale partij B06/L2000. 'Een gewone werknemer staat op straat als hij de boel oplicht; De Vries krijgt gewoon wachtgeld en dan nu een kleine boete. Ik vind het onacceptabel.'

CDA kan ermee leven

'Ik kan er wel mee leven', zegt CDA-fractievoorzitter Theo Peren. 'Wat er is gebeurd, is niet goed, maar hij heeft zijn ambt in moeten leveren en declaraties terugbetaald. Dat is heftig. Als het OM vindt dat er een boete opgelegd moet worden, dan moet dat gebeuren. Ik heb er ook begrip voor dat mensen het onredelijk vinden dat deze burgemeester na valsheid in geschrifte en oplichting thuis zit met wachtgeld, terwijl een gewone werknemer dat niet krijgt. Daarvoor moeten we in Den Haag zijn. Wij hebben zelf deze riante regelingen in het leven geroepen, dus moeten we bij politiek Den haag zijn om ze te veranderen.'

De Vries ontvangt wachtgeld

De gemeente laat desgevraagd weten dat De Vries nog steeds wachtgeld ontvangt. Hij krijgt dat tot 30 april 2016, tenzij hij zelf genoeg inkomsten heeft. 'Zijn adviesbureau levert blijkbaar nog niet genoeg inkomsten op. En hij heeft de onterechte declaraties terugbetaald. Hoeveel dat is, daar doen wij geen uitspraken over.'