Nieuws

RvS: Streep door bezwaren dijkverbetering Opheusden

RvS: Streep door bezwaren dijkverbetering Opheusden
De dijken tussen Opheusden en Hagestein mogen verzwaard worden.
OPHEUSDEN - De dijken tussen Opheusden en Hagestein mogen verzwaard worden.
De Raad van State heeft een streep gezet door de bezwaren die zijn aangetekend tegen het zogenaamde inpassingsplan. De minister wil 30 kilometer dijk verbeteren, omdat de dijken niet voldoen aan de veiligheidseisen. Zo is een deel niet hoog of stabiel genoeg.
De zeven bezwaarmakers hadden beroep aangetekend omdat ze nadelige gevolgen voor hun eigen grond vrezen. Zo is één bewoner bang voor wateroverlast. Een ander vreest dat zijn bedrijf minder toegangelijk wordt.

Innovatie

Het Waterschap Rivierenland gaat een innovatieve maatregel toepassen tegen piping, het verschijnsel dat er water door een dijk stroomt als gevolg van groot verschil in waterstand aan beide zijden. Hierdoor kan zand worden meegevoerd waardoor onder de dijk ‘pipes' ontstaan die uiteindelijk tot doorbraak van de dijk kunnen leiden.

Start werkzaamheden

Deze winter worden de eerste bomen die binnendijks staan al gekapt. Ook wordt de grote nieuwe watergang gegraven. Vogels kunnen zo bij de start van het nieuwe broedseizoen al wennen aan de nieuwe situatie. In mei starten de grote werkzaamheden aan de dijk.