Nieuws

Culemborgse gezinnen fraudeerden voor 2 ton

Culemborgse gezinnen fraudeerden voor 2 ton
De sociale recherche heeft bij twee Culemborgse gezinnen ruim 200 duizend euro teruggevorderd.
CULEMBORG - De sociale recherche heeft bij twee Culemborgse gezinnen ruim 200 duizend euro teruggevorderd.
Ook werd bij een gezin de uitkering stopgezet.
De onverklaarbaar hoge vermogens kwamen naar voren tijdens een onderzoek van de politie. Die droeg de twee zaken over aan de sociale recherche.
Bij een gezin werd 16.000 euro in beslag genomen, bij het andere gezin legde de sociale recherche beslag op 200.000 euro. Dat gezin ontving ook een uitkering, die inmiddels is stopgezet.