Nieuws

Rekenkamer onderzoekt Gelders faunabeleid

Rekenkamer onderzoekt Gelders faunabeleid
De Rekenkamer Oost-Nederland begint een onderzoek naar het Gelders faunabeleid.
ARNHEM - De Rekenkamer Oost-Nederland begint een onderzoek naar het Gelders faunabeleid.
Centraal staat de vraag of het beleid zorgvuldig tot stand is gekomen en of het effectief wordt ingezet.
Doel van het natuurbeleid is de bescherming en het behoud van het wild in Gelderland. Dat gebeurt met diverse middelen, variërend van het plaatsen van wildroosters tot het afschieten van dieren. Het natuurbeleid is het werkveld van partijen als provincie, gemeenten, wild- en terreinbeheerders en natuurorganisaties.
Het onderzoek moet de sterke en zwakke kanten van het beleid in beeld brengen. Op basis daarvan kan worden gewerkt aan aanpassingen of verbeteringen. Het rapport moet voorjaar 2014 klaar zijn.
De Rekenkamer Oost-Nederland werkt voor de provincies Gelderland en Overijssel.