Nieuws

Geen Zomertortel maar Krakeend

AALTEN - Geen Zomertortel of Zwarte Roodstaart, maar wel de Krakeend en IJsvogel.
De vogelpopulatie in de Achterhoek is de laatste 40 jaar ingrijpend veranderd. Dat blijkt uit tellingen van de vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek.
Volgens de werkgroep zijn de veranderingen terug te voeren op de intensivering van de landbouw, waardoor het traditionele landschap van de Achterhoek met z'n houtwallen is verdwenen.
Watervogels doen het wel goed, wat te verklaren valt uit de aanleg van veel nieuwe natte natuur.