Nieuws

Rekenkamer: toezicht op gemeentefinanciën kan beter

Rekenkamer: toezicht op gemeentefinanciën kan beter
De provincie zou nog meer kunnen doen om financiële problemen bij Gelderse gemeenten te voorkomen.
ARNHEM - De provincie zou nog meer kunnen doen om financiële problemen bij Gelderse gemeenten te voorkomen.
Dat blijkt uit een rapport van de Rekenkamer.

Gemeenten voor 675 miljoen het schip in

Veel gemeenten kochten in het verleden grond voor woningbouw en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Sinds de crisis daalde de vraag naar bouwgrond, waardoor veel gemeenten nu verliezen lijden op hun grondexploitaties. De Gelderse gemeenten namen de afgelopen drie jaar voor zo'n 675 miljoen euro verliezen op grondexploitaties.

Meer onderzoek nodig

Als de provincie in de toekomst dit soort problemen tijdig wil signaleren, is daarvoor nog diepgaander onderzoek nodig, aldus de Rekenkamer. Die zegt dat gemeenten in het verleden niet altijd uitgingen van realistische prognoses. Zo waarschuwde het Bureau Economisch Onderzoek van de provincie al in 2006 dat er minder vraag naar bedrijventerreinen kwam, maar de gemeenten stelden hun plannen niet bij.

Aanjaagteams

De provincie heeft hierbij ook een rol gespeeld, blijkt uit het onderzoek. Zo heeft de provincie tot de crisis druk uitgeoefend op gemeenten om te blijven bouwen. Of dit heeft gezorgd voor de financiële problemen waar gemeenten als Apeldoorn nu mee kampen, durft de Rekenkamer niet te zeggen: 'We kunnen op basis van ons onderzoek hooguit stellen dat de provinciale aanjaagteams voor woningbouw niet zullen hebben bijgedragen aan terughoudendheid bij gemeenten.'

Leegstand

De Rekenkamer geeft de provincie 8 aanbevelingen. Zo zou er meer regionaal meer afstemming voor vraag en aanbod moeten komen om leegstand op bedrijventerreinen te komen. Ook zou de provincie de contacten met de gemeentelijke accountants moeten aanhalen.