Nieuws

Gorsselse Heide wordt in oude glorie hersteld

GORSSEL - Uiterlijk begin volgend jaar wordt gestart met de uitvoering van het Natuurherstelplan voor De Gorsselse Heide.
Deze weken houdt de stichting Marke Gorsselse Heide in alle omliggende dorpen informatieavonden over het herstelplan. De Gorsselse Heide is één van de grootste natte heidegebieden in de Achterhoek. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om het gebied veilig te stellen en verder te ontwikkelen. Bij de koop van dit voormalige militaire oefenterrein verplichtte de nieuwe eigenaar zich om het Natuurherstelplan uit te voeren.

Vennen vrijmaken

Het Natuurherstelplan omvat een aantal ingrijpende maatregelen: sloten dempen, bomen verwijderen, vennen vrijmaken van houtopslag. Wat er precies gaat gebeuren om de Gorsselse heide weer in oude glorie terug te krijgen, is het onderwerp van de informatieavonden. Met beelden wordt een indruk gegeven hoe de heide er in de toekomst uit gaat zien en hoe de militaire cultuurhistorische elementen weer een aansprekende plek krijgen op de heide. De informatie worden in alle dorpen om de heide georganiseerd.
In oktober waren er bijeenkomsten in Harfsen en Eefde. Dinsdagavond was Almen aan de beurt, vanavond is er om 20.00 uur een bijeenkomst in de  Protestantse kerk in Epse. En morgen om 20.00 uur in 't Trefpunt in Gorssel.  

Markegrond

De stichting Marke Gorsselse Heide wil de heide voor de Gorsselse samenleving behouden en door hen zelf laten beheren. Van oudsher is de heide 'gemene' markegrond. Het heidegebied behoorde zes eeuwen tot het markengebied, een onverdeeld stuk 'woeste grond' dat in gemeenschappelijk gebruik en beheer was van omwonende boeren. Deze markengedachte wil Marke Gorsselse Heide met lokale organisaties en omwonenden in een eigentijdse vorm weer nieuw leven adem inblazen.
De Gorsselnaren moeten kunnen blijven spreken van 'onze' heide. Zo is er inmiddels een flinke groep enthousiaste vrijwilligers van de Natuurwerkgroep Gorssel die al jaren inzet. Schoolklassen kunnen er terecht. Ook moet er plek zijn voor boeren, paardenliefhebbers en fietsers. De lokale bijenhoudersvereniging plaatst bijenvolken op de heide en vertelt daarover. Op deze manier wordt hard gewerkt voor de Gorsselse heide en wordt het een ontmoetingsplek van inwoners die vanuit verschillende interessegebieden iets hebben met de Gorsselse Heide.