Nieuws

Monument voor gestorven daklozen Nijmegen

NIJMEGEN - In Nijmegen is vrijdag het 'Monument Om Te Herinneren' onthuld.
Dat gebeurde op begraafplaats Jonkerbos. Met dit monument worden de dak- en thuislozen herdacht die zijn overleden en in het bijzonder de mensen die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Het monument is een initiatief van de stichting Het Kruispunt Nijmegen, IrisZorg de Hulsen en samen met mensen bekend met het leven op straat. Het monument is gemaakt door daklozen werkzaam op de Werkplaats van de Hulsen.

Sober

De overledenen zonder vaste woon- of verblijfplaats liggen begraven in een stille hoek achterin op de begraafplaats Jonkerbos. Daar liggen de zogenoemde 'algemene graven'. De gemeente betaalt deze sobere begrafenissen. Meerdere dak- en thuisloze mensen zijn hier in de afgelopen jaren begraven en een deel zal daar in de toekomst begraven worden. Op deze plek is het 'Monument Om Te Herinneren' geplaatst. Eerder deze week is de plek verzorgd en opgeknapt door een groep betrokken dak- en thuislozen. 

Anonimiteit

Het monument werd onthuld door Pater Jan Eijkman, medeoprichter van Het Kruispunt Nijmegen. Voor zover bekend is het het eerste monument op een begraafplaats voor overleden daklozen. Het Kruispunt Nijmegen is 15 jaar geleden opgericht naar aanleiding van sterfgevallen onder mensen van de straat. Zij werden destijds in alle anonimiteit begraven en waren al begraven zonder dat er afscheid genomen had  kunnen worden. Het Kruispunt verzorgt afscheidsvieringen en bezinningsmomenten voor en samen met dak- en thuisloze mensen in Nijmegen.