Nieuws

Petitie behoud burgemeester Neerijnen

NEERIJNEN - Burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Neerijnen moet blijven.
Dat is de strekking van een petitie die woensdagavond op het gemeentehuis is aangeboden aan Commissaris van de Koning Clemens Cornielje. Die kwam langs om met de fractievoorzitters te praten over de situatie die is ontstaan nadat de meerderheid van de raad in maart een motie van afscheid aannam om burgemeester Van Hedel weg te sturen.
Van Hedel zou volgens een deel van de gemeenteraad gefraudeerd hebben met betrekking tot dubbele woonlasten. Volgens hen had hij een datum veranderd om in aanmerking te komen voor vergoeding van dubbele woonlasten. Wettelijk gezien had hij recht op die dubbele vergoeding omdat hij zijn oude huis nog niet had verkocht, maar al wel een woning moest huren in Neerijnen. Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten stelde in maart vast dat de burgemeester niet heeft gefraudeerd, maar wel die indruk heeft gewekt. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat Van Hedel per 1 januari 2014 het veld moet ruimen.

'Burgemeester is erg geliefd'

De initiatiefneemster van de petitie, Annemarie Appeldoorn, vindt het belachelijk dat de burgemeester, die pas in 2011 is aangesteld, nu al weg zou moeten. 'Dan zit hij met wachtgeld thuis en dat is in deze economisch zware tijd toch niet te verkopen?' Volgens haar is de burgemeester bij de bevolking erg geliefd. 'Hij is heel betrokken bij veel activiteiten, zoals carnaval'. Appeldoorn heeft 430 handtekeningen aangeboden. Neerijnen heeft 12.000 inwoners. Volgens de ondertekenaars van de petitie zijn er echter veel ouderen die niet zo bedreven zijn met online petities, maar die de petitie wel ondersteunen.

Cornielje wil niet op de kwestie reageren

Cornielje wilde inhoudelijk niet op de kwestie reageren, maar vindt het 'goed dat inwoners gebruikmaken van hun democratisch recht op een petitie'. Hij vindt dat de fractievoorzitters er samen met hem moeten uitkomen en weet nog niet of de burgemeester ook echt moet vertrekken. Bestuurskundig gezien kan een gemeenteraad een burgemeester die door de Kroon wordt benoemd, niet wegsturen. Maar volgens bestuurskundige Michiel Vries van de Nijmeegse Radboud Universiteit volgt de Commissaris van de Koning in de praktijk wel vaak de wens van de gemeenteraad op als blijkt dat de verhoudingen met de burgemeester ernstig zijn verstoord.