Nieuws

Gemeenten garanderen jeugdzorg 2015

Gemeenten garanderen jeugdzorg 2015
De Gelderse gemeenten hebben de plannen klaar hoe ze de jeugdzorg in 2015 kunnen garanderen.
ARNHEM - De Gelderse gemeenten hebben de plannen klaar hoe ze de jeugdzorg in 2015 kunnen garanderen.
Alle gemeenten moeten deze maand een zogenaamd transitiearrangement inleveren bij de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd. In het plan moeten ze aantonen hoe ze garanderen dat kinderen en jongeren in 2015 dezelfde zorg krijgen als in 2014. Ook moeten ze laten zien hoe het budget verdeeld wordt. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Gelders gemeenten hebben zich verdeeld in zeven jeugdzorgregio's.
Onzekerheid budget
Probleem in de plannen is de geldverdeling. Het Rijk heeft de budgetten nog niet vastgesteld, daardoor kunnen gemeenten niet per soort zorgaanbieder het budget bepalen. Veel gemeenten maken zich zorgen over het geld. Het bestaande budget van jeugdzorg wordt de komende jaren 15% gekort, maar precieze bedragen zijn nog niet duidelijk. Staatssecretaris van Rijn heeft beloofd dit jaar de definitieve budgetten bekend te maken.
Zorgen zorgaanbieders
Gelderse jeugdzorgaanbieders zijn blij met de inzet van gemeenten, maar maken zich zorgen. De budgetten blijven onduidelijk en de overgangsplannen van de zeven regio's verschillen fors. Annet van Zon,  voorzitter van De Branche Jeugdzorg Gelderland: 'De ene regio garandeert de huidige zorgaanbieders 70% van de zorg die in 2015 geleverd wordt, de ander 90%. Ik ben bang dat door deze verschillen de jeugdzorgaanbieders straks zorg moeten afstoten en uiteindelijk omvallen. Dan is de continuïteit voor de kinderen weg.'
De komende dagen voert de Transitiecommissie gesprekken met de samenwerkende gemeenten. Rond 11 november zullen de resultaten daarvan bekend zijn.