Nieuws

Doetinchem: straatreclame strakker

Doetinchem: straatreclame strakker
De grote reclameborden rond lantaarnpalen, de zogeheten driehoeksborden, worden als het aan de gemeente Doetinchem ligt binnenkort commercieel geëxploiteerd.
DOETINCHEM - De grote reclameborden rond lantaarnpalen, de zogeheten driehoeksborden, worden als het aan de gemeente Doetinchem ligt binnenkort commercieel geëxploiteerd.
Dat moet de gemeente tussen de 25.000 en 40.000 euro per jaar opleveren.
Bijkomend voordeel is volgens de gemeente dat door het aanwijzen van één exploitant verrommeling van het straatbeeld wordt tegengegaan.
De commerciële huur van een bord wordt tussen de 2 en 5 euro per dag, denkt de gemeente. Voor niet-commerciële en gemeentelijke boodschappen geldt een dagtarief van 50 cent per bord. 
De gemeente gaat locaties aanwijzen waar in totaal maximaal 125 tijdelijke reclameborden mogen worden geplaatst. 25 locaties zijn alleen bestemd voor niet-commerciële boodschappen en gemeentelijke voorlichtingscampagnes. Elke vereniging mag voortaan één keer per jaar tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de borden. Een tijdelijke reclamecampagne mag maximaal 14 aaneengesloten dagen duren. 

Exploitant gezocht

De gemeente begint medio 2014 een aanbestedingstraject om een exploitant te zoeken. Tot die tijd mogen de reclameborden gewoon worden geplaatst. In de nieuwe situatie moet gebruik worden gemaakt van de 125 borden van de exploitant.