Nieuws

Waarnemer voor thuiszorg Achterhoek

Waarnemer voor thuiszorg Achterhoek
Een waarnemer gaat de aanbesteding van de thuiszorg in de Achterhoek volgen.
DEN HAAG - Een waarnemer gaat de aanbesteding van de thuiszorg in de Achterhoek volgen.
Aanleiding is het massaontslag van zo'n 1100 hulpen door thuishulporganisatie Sensire in Varsseveld. 800 thuishulpen krijgen ontslag, van 300 anderen wordt het contract niet verlengd. In die procedure zijn de regels correct gevolgd, aldus Asscher en Van Rijn, maar de waarnemer kan in de gaten houden of afspraken met de gemeenten over werkzekerheid en naleving van de cao worden opgevolgd.

Asscher: problemen door trage procedure

Asscher erkent dat procedures sneller moeten om herhaling van problemen als bij Sensire te voorkomen. In het geval van Sensire ontstonden die doordat de organisatie niet tijdig van de betrokken gemeenten duidelijkheid kreeg over de nieuwe aanbesteding. Sensire zei destijds geen andere keuze te hebben dan de thuishulpen te ontslaan, omdat het voor de bedrijfsvoering onverantwoord was de medewerkers op de loonlijst te zouden, terwijl er met de gemeenten nog geen enkel zicht was op nieuwe afspraken. 

Aanscherping van de wet

In de brief aan de Tweede Kamer schrijven Asscher en Van Rijn dat de zaak Sensire heeft aangetoond dat een tijdige afronding van de aanbesteding en de inkoop van zorg door de gemeenten een wezenlijke voorwaarde is 'voor een goed werkend stelsel van maatschappelijke ondersteuning.' Daarbij doelen de twee op het in de wet vastleggen van regels voor het op tijd afronden van alle procedures, zodat cliënten en werknemers weten waar ze aan toe zijn. 

Asscher: alfahulp geen passend werk

In de brief aan de Kamer gaat Asscher ook in op vragen van SP-Kamerlid Ulenbelt die wilde weten of ontslagen thuiszorgmedewerkers op grond van de sollicitatieplicht ook, minder betaald en qua rechtspositie slechter geregeld werk als alfahulp moeten accepteren. 'Voor de ex-THS (Thuishulp Sensire, red.)-medewerker betekent dit dat werkzaamheden als alfahulp die werkzaam is op grond van de Regeling dienstverlening aan huis, niet als passende arbeid zal worden aangemerkt door het UWV.'

Vakbond: gemengde gevoelens

Vakbond Abvakabo FNV zegt teleurgesteld te zijn over de constatering van Asscher en Van Rijn dat het UWV bij de collectieve ontslagaanvraag goed heeft gehandeld. 'Dat is echt niet zo', zegt bestuurder Lilian Marijnissen. 'UWV heeft echt nagelaten de zaak goed uit te zoeken. Zeer teleurstellend dat Asscher zich niet uitlaat over de schijnconstructie die er volgens ons is.'
'Maar we zijn over twee andere punten zeer content. Op ons initiatief gaat de minister nu een bemiddelaar aanstellen en dat doet 'ie niet als hij zou vinden dat er niets aan de hand is. En we zien het als een overwinning voor de thuiszorgmedewerksters dat de minister luid en duidelijk in de brief zet dat werken als alfahulp geen passende arbeid is. Veel dames waren bang dat ze na ontslag bij Sensire tegen slechtere arbeidsvoorwaarden werk als alfahulp moesten accepteren, maar dat is niet zo. Uit de brief blijkt dat ze dat niet hoeven.'
Meer over deze kwestie: