Nieuws

Provincie: let op lawaai van spoorverkeer

Provincie: let op lawaai van spoorverkeer
De provincie is bang dat het spoorverkeer te veel geluidshinder gaat opleveren.
ARNHEM - De provincie is bang dat het spoorverkeer te veel geluidshinder gaat opleveren.
Daarom heeft de provincie bij staatssecretaris Mansveld bezwaar gemaakt tegen de wijziging van geluidsplafonds langs de spoorwegen.
De wijziging betekent voor Gelderland op de meeste locaties een verhoging met uitschieters van 5 decibel.
De provincie vindt de berekening van de geluidsplafonds niet transparant en betrouwbaar genoeg. Vandaag wordt een hoorzitting gehouden door het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de wijzigingen in de geluidsplafonds. De provincie zal haar bezwaren in de hoorzitting naar voren brengen.