Nieuws

Hardere aanpak agressie tegen hulpverleners

Hardere aanpak agressie tegen hulpverleners
Agressie tegen bijvoorbeeld ambulancepersoneel wordt in Veiligheidsregio Gelderland-Zuid harder aangepakt.
NIJMEGEN - Agressie tegen bijvoorbeeld ambulancepersoneel wordt in Veiligheidsregio Gelderland-Zuid harder aangepakt.
Ook zal schade sneller op de dader verhaald worden.
Dat blijkt uit het convenant 'Veilige Publieke Taak'  dat de 18 gemeenten in Gelderland-Zuid hebben afgesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Hubert Bruls, voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en burgemeester van Nijmegen, is blij met het convenant: 'Er kan niet genoeg aandacht zijn voor het tegengaan van geweld tegen onze mensen. Elk geval is er eentje te veel en ik wil er alles aan doen om dit soort excessen te bestrijden. Het is goed om vast te leggen dat we echt werk maken van bestrijden van dit soort onacceptabel gedrag.'