Nieuws

Redding voor Centrum Parlementaire Geschiedenis

Redding voor Centrum Parlementaire Geschiedenis
Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) kan blijven bestaan.
NIJMEGEN - Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) kan blijven bestaan.
Per 2015 ontvangt het geschiedeniscentrum van de Radboud Universiteit alsnog bijna een half miljoen euro aan subsidie. Dat is het gevolg van een motie in de Tweede Kamer.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal € 200.000 bijdragen, de Eerste en Tweede Kamer samen € 150.000 en de Radboud Universiteit Nijmegen € 100.000. Het CPG zal zelf het resterende bedrag opvangen.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wilde de subsidie voor het instituut voor een groot deel schrappen. Dit zou het einde betekenen van het instituut.

Wat doet het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis?

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het centrum houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de parlementaire geschiedenis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog.