Nieuws

Visafslag Harderwijk naar Visserhaven

Visafslag Harderwijk naar Visserhaven
De historische visafslag van Harderwijk en de botterloods komen aan de Vissershaven te liggen, tussen de molen en de ophaalbrug.
HARDERWIJK - De historische visafslag van Harderwijk en de botterloods komen aan de Vissershaven te liggen, tussen de molen en de ophaalbrug.
Het college van B&W van Harderwijk ondersteunt dat plan. De gebouwen zijn een wens van de Stichting Vischafslag en de Botterstichting.
Eerder werd er toestemming gegeven voor de bouw op het Strandeiland, maar na veel negatieve reacties werd er van dat plan afgezien.
Het is de bedoeling dat de bouw voor 2016 klaar is, anders kan het project niet rekenen op een bijdrage van de provincie.