Nieuws

Steenmarter sneller te bestrijden

Steenmarter sneller te bestrijden
De Dierenbescherming en gemeenten kunnen voortaan meteen aan de slag tegen steenmarters die overlast veroorzaken.
ARNHEM - De Dierenbescherming en gemeenten kunnen voortaan meteen aan de slag tegen steenmarters die overlast veroorzaken.
De provincie Gelderland heeft dinsdag besloten de procedure aan te passen.
In het verleden moest per geval een ontheffing worden aangevraagd om de beschermde dieren te kunnen vangen. Vanwege het tijdrovende karakter van die procedure wordt voortaan een 'ontheffing op voorhand' verleend. De noodzaak moet later worden aangetoond.

Beschermde dieren zorgen voor grote overlast

Gevangen marters moeten in de buurt worden losgelaten. De dieren rukken vooral op in de grensstreek. Daar zorgen ze voor overlast door het kapotknagen van kabels en stankoverlast in gebouwen waar ze hun intrek nemen. In Tolkamer zorgden steenmarters voor grote problemen toen ze hun intrek hadden genomen in een schoolgebouw. Binnen de kortste keren lag de school vol met kadavers van prooidieren en droop de unrine van de streenmarters uit het plafond. De kwestie leidde zelfs tot Kamervragen. Na een tijdrovende en kostbare operatie is de school inmiddels weer steenmarterproof.