Nieuws

Apeldoorn wil 8 miljoen extra bezuinigen

Apeldoorn wil 8 miljoen extra bezuinigen
De gemeente Apeldoorn wil 8 miljoen euro extra bezuinigen.
APELDOORN - De gemeente Apeldoorn wil 8 miljoen euro extra bezuinigen.
Daarnaast worden de lasten voor de burger verhoogd om een dreigend structureel tekort van 10 miljoen euro te voorkomen.
Burgemeester en wethouders presenteerden woensdagmiddag een pakket aan bezuinigingsvoorstellen dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Vanwege de financiële situatie staat Apeldoorn al onder toezicht van de provincie.

Minder inkomsten

De gemeente houdt rekening met fors minder inkomsten vanuit het Rijk, terwijl er wel steeds meer taken vanuit Den Haag naar de gemeenten gaan. Ook komt er minder geld binnen van bijvoorbeeld bouwleges doordat er minder wordt gebouwd. Tegelijkertijd stijgen de uitgaven van de gemeente doordat afgelopen jaar extra veel mensen een bijstandsuitkering aanvroegen.

Overzicht bezuinigingen

De gemeente wil onder meer bezuinigen op het leerlingenvervoer, de regionale vrouwenopvang, de kinderopvang en het groenonderhoud. Bewoners van Hoenderloo bijvoorbeeld onderhouden tegenwoordig zelf het groen in hun dorp. Ook wordt er wederom fors bezuinigd op het stadhuis. Nadat eerder 225 ambtenaren hun baan verloren, komen nu nog eens zo'n 20 ambtenaren op straat te staan. De gemeente investeert wel extra in het onderhoud aan wegen, omdat de reparatiekosten anders te hoog worden.

Belastingen omhoog

Naast de extra bezuinigingen worden de inkomsten verhoogd door meer OZB te heffen, oplopend tot een verhoging van 3,5 procent in 2015. Ook parkeertarieven, de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting en de toeristenbelasting worden verhoogd. Het is voor de derde keer op rij dat er zware bezuinigingen worden aangekondigd in Apeldoorn. In 2010 kondigde de gemeente al aan jaarlijks 30 miljoen te moeten bezuinigen. Later werden nog meerdere bezuinigingspakketten doorgevoerd.

Grond in de verkoop

Apeldoorn kocht jarenlang te veel grond aan door te speculeren op een stijgende grondprijs. Door de crisis werd de grond onverkoopbaar, waardoor een verlies van tussen de 100 en 200 miljoen ontstond. Na het gronddebacle stapten 4 wethouders op.
Om het huishoudboekje weer op orde te krijgen, stelt het college voor om de komende jaren een groot aantal woningen en wijk- en buurtcentra te verkopen. Ook moet er een verkooploket komen waardoor versneld grond en vastgoed kan worden verkocht. De gemeente denkt bijvoorbeeld aan babyboomers die een stuk grond kopen waarop hun kinderen in de toekomst een huis kunnen bouwen. De verkoop moet worden gestimuleerd door het gebruik van sociale media.