Nieuws

Asbest bij recreatieplas Tolkamer

Asbest bij recreatieplas Tolkamer
Een oever van recreatieplas De Bijland in Tolkamer is over een lengte van zo'n 700 meter vervuild met asbest, meldt de gemeente Rijnwaarden.
TOLKAMER - Een oever van recreatieplas De Bijland in Tolkamer is over een lengte van zo'n 700 meter vervuild met asbest, meldt de gemeente Rijnwaarden.
Het recreatieschap Achterhoek en Liemers, eigenaar van het terrein, heeft de vervuilde oever afgezet.
Volgens de gemeente Rijnwaarden is de oever niet in gebruik als strand en kan er gewoon worden gezwommen in De Bijland. Direct gevaar voor de volksgezondheid is er niet. De asbestresten worden vanaf maandag 9 september opgeruimd.
Mogelijk is het asbest afkomstig van oude bebouwing  of illegaal gestort en vanwege de lage waterstand nu pas opgemarkt. Ook kan niet worden uitgesloten dat het materiaal  is aangespoeld.