Nieuws

Gelderland: toename bijstand 10%

ARNHEM - Het afgelopen jaar is het aantal bijstandsgerechtigden in Gelderland met bijna 10 procent gestegen, blijkt uit cijfers van het CBS.
Landelijk was de stijging 7,3%.
Friesland boekte de grootste stijging met ruim 11 procent, Zuid-Holland staat met 5,2 procent onderaan. Ondanks de toename doet Gelderland het niet slecht. 1,8 % van de inwoners krijgt een uitkering, terwijl het landelijk gemiddelde op 2,3% ligt.
Na Arnhem (4,4) en Nijmegen (4,0) heeft Doesburg met 2,8 procent reletief gezien de meeste inwoners in de bijstand.
Net als in de rest van het land zijn ook in Gelderland de verschillen in toename groot. In Apeldoorn moeten 16 procent méér inwoners zien rond te komen van een uitkering dan een jaar eerder. De gemeenten Buren en Aalten zagen zelfs een stijging van bijna dertig procent.

Armoede

Het aantal bijstandsuitkeringen geldt als een goede graadmeter voor de relatieve armoede in een gebied. De uitkering wordt alleen verstrekt aan wie zelf niet meer in zijn bestaan kan voorzien en wordt niet -zoals bijvoorbeeld de WW- naar verloop van tijd vanzelf beëindigd. De bijstand is dus het laatste vangnet.

Lingewaard uitzondering

Positieve uitzondering in Gelderland is de gemeente Lingewaard, waar het aantal uitkeringen met 5 % omlaag ging. Ook Rozendaal is een positieve uitzondering, al veranderde het aantal uitkeringen daar niet. Het was nul, en het bleef nul.